Jistě každému z nás se může přihodit, že nestihne nebo zapomene zaplatit povinné ručení za vozidlo. Pokud se Vám tato situace již někdy stala, jistě víte, že vzniknou další starosti. Jak se s celou situací vypořádat? Jakmile povinné ručení nezaplatíte, dostáváte se do stejné situace, jako kdybyste jej neměli vůbec sjednané. Samozřejmě za každý den, kdy nebude pojistka uhrazena se vystavujete penále, které se přesně vypočítá podle typu vozidla a objemu motoru. Celková výše poplatku je vymezena jako počet dní x denní sazba + náklady uplatnění. Do této rovnice se započítávají všechny započaté nepojištěné dny. Proto si dávejte dobrý pozor na splátkový kalendář. Podle typu vozidel existuje také sazebník za neuzavřené nebo nezaplacené povinné ručení na den. Najdete je v tabulce níže:

Typ vozidla Denní sazba
(Kč)
Motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm 20
Motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm 30
Osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 ccm 50
Osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 ccm 70
Autobus 160
Nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10 000 kg 130
Tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg 300
Speciální vozidlo 80
Přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg 30
Zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40
Ostatní vozidla 60

 

Důsledky nezaplacení povinného ručení:

  • Zákaz provozování vozidla na silničních komunikacích
  • Penále podle doby neplacení
  • Výpočet penále dle vzorce: počet dní x denní sazba + náklady uplatnění
  • Denní sazby penále jsou dány zákonem

Porovnání povinného ručení