Doložka představuje dodatek ke smlouvě či určitou klausuli, která nabývá platnost po splnění určitých podmínek. Jde o určitou formu výhrady ke smlouvě.

Další pojmy:

Porovnání povinného ručení