Garanční fond představuje instituci, která plní pojistné poškozeným v případě, že viníkem je vozidlo bez platného povinného ručení. Následně pak tento fond vymáhá částku po viníkovi.

Další pojmy:

Porovnání povinného ručení