Indexová doložka představuje pravidelné roční navyšování základní sazby pojistného. Jde o index odvislý od indexu spotřebitelských cen (CPI).

Další pojmy:

Porovnání povinného ručení