Likvidátor je osoba či instituce, která se zabývá šetřením pojistných událostí a následnou úhradou plnění. Jde o orgán kontroly a vyhodnocování pojistných událostí v pojišťovně.

Další pojmy:

Porovnání povinného ručení