Limity povinného ručení představují maximální částku, kterou pojišťovna poškozenému v případě nehody uhradí. V současnosti jsou zákonné limity 35 milionů Kč na škody na majetku a 35 milionů Kč na škody na zdraví osob.

Další pojmy:

Porovnání povinného ručení