Osoba, na jejíž majetek, zdraví či odpovědnost se vztahuje pojištění. Jde o osobu přesně vymezenou v pojistné smlouvě.

Další pojmy:

Porovnání povinného ručení