Pojistná částka představuje maximální možnou výši, která je v případě škodné události pojištěnému vyplacena. Od ní je odvislá hodnota pravidelných pojistných plateb.

Další pojmy:

Porovnání povinného ručení