Jde o osobu, která uzavřela pojištění, má povinnost platit pojistné a právo plnění v případě škodné (pojistné) události.

Další pojmy:

Porovnání povinného ručení