Roční pojistné je částka, kterou pojistník odvádí jedenkrát ročně na účet pojišťovny za pojistné, které má na danou dobu sjednané. Jde o nejrozšířenější a nejlevnější způsob platby.

Další pojmy:

Porovnání povinného ručení