Státní dozor představuje kontrolu ze strany České národní banky nad fungování jednotlivých pojišťoven. Jde o to, zda jsou schopny dostát svým případným závazkům a zda hospodaří tak, jak uvádí.

Další pojmy:

Porovnání povinného ručení