Registr vozidel představuje sběrné místo, databázi, kde jsou evidována všechna pojištěná motorová vozidla na území České republiky. Každé vozidlo, které má oprávnění být provozováno na pozemních komunikacích musí být v registru vozidel evidováno a mít platné povinné ručení. Jinak majiteli a provozovateli takového vozidla hrozí sankce v řádech tisíců i desetitisíců korun a to bez ohledu na případnou způsobenou škodu, která samozřejmě jde majiteli k náhradě.

Přihlášení vozidla do registru vozidel

Při nákupu vozidla samozřejmě dochází ke změně majitele. Tato změna musí logicky být zanesena i v registru vozidel. V dnešní době jde o velmi jednoduchou situaci. Pokud jde o jeden a tentýž kraj, je možné odhlášení a přihlášení provést rovnou a najednou. Pokud se však jedná o jiné kraje odhlášení a přihlášení, je nutné provést odhlášení a při přihlášení v jiném kraji přinést registrační značky.

Registr pojištěných vozidel

Vedle klasického registru vozidel funguje v praxi i registr pojištěných vozidel. Jde o databázi všech automobilů a motocyklů, které mají v současnosti platné potvrzení pro provozování na pozemních komunikacích. Jde o platnou zelenou kartu k vozidlu. Tuto skutečnost je možné ověřit prostřednictvím České kanceláře pojistitelů, která vede platnou a aktuální evidenci všech pojištěných vozidel na území České republiky.

Evidenci pojištění vozidel

Registr pojištěných vozidel vede Česká kancelář pojistitelů, ale informace do něj posílají samotné pojišťovny. Jde tedy spíše o informační charakter zápisů, jelikož některé pojišťovny nemusejí poskytovat přesné či pravidelné informace, takže pokud dané vozidlo není v registru pojištěných vozidel evidováno, nemusí to ještě znamenat, že není pojištěno. Avšak ve valné většině případů jsou tyto informace aktuální, takže mohou plnit určitou formu první a stěžejní informace pro veřejnost.

Porovnání povinného ručení

Podobné články: