Rok 2009 znamenal v povinném ručení na našem území razantní změny. V současnosti není nutné při každé nehodě volat policii. Jde o případy, kdy nikdo nebyl zraněn ani usmrcen, škoda na každém z vozidel nepřesáhne 100 000 Kč, nebyl poškozen majetek třetí osoby a pokud nebyla poškozena pozemní komunikace. Pokud tedy jde o drobnější nehodu, která nemá tyto vyjmenované aspekty, není nutné volat k nehodě policii.

Nepanikařit a vše činit s rozmyslem

  • Postup při nehodě je vcelku jednoduchý. Nejprve je samozřejmě nutné zastavit vozidlo a zabezpečit celé místo dané nehody. Zapnout varovná světla a umístit výstražný trojúhelník.
  • Pokud došlo ke skutečnostem vyjmenovaným výše, je nutné zavolat k nehodě policii a rychlou záchrannou službu. Policie se volá i v takovém případě, že nedojde ke shodě jednotlivých účastníků nehody o jejím průběhu a závěrech.
  • Pokud je přivolána policii držte se jejích pokynů a v případě, že souhlasíte s jejich protokolem, tak ho také podepište. Pokud tomu tak není, a vy nesouhlasíte s tím, co policie ve svém závěru tvrdí, klidně tuto skutečnost uveďte do zápisu.
  • Pokud k nehodě není přivolána policie, je nutné vyplnit řádně formulář o dopravní nehodě, který má předepsanou formu. Jde o nejsnazší možnost, jak se vyhnout problémům, jelikož do tohoto formuláře se zapisují všechny skutečnosti, které jsou pro vyšetření nehody relevantní.

Vyplnění formuláře o dopravní nehodě

Formulář o dopravní nehodě má předepsanou formu. Následně se do něj vyplňují všechny údaje jako je SPZ, VIN, což je sedmnácti místný kód vozidla, značku a typ vozidel, jména, bydliště a telefonní čísla jednotlivých řidičů, kteří se na nehodě účastnili. Vhodné je napsat si i provozovatele a vlastníky těchto vozidel. Důležité je dále napsat údaje o pojištění, kde jsou nejdůležitější fakta o číslu zelené karty, číslu pojistné smlouvy, názvu pojistitele a platnosti zelené karty. Rozhodně není na škodu zapsat si i jména a telefonní čísla případných svědků. Společný záznam o dopravní nehodě pak musí obsahovat příčiny, průběh a následky nehody. Důležité je navíc, aby ho všichni účastníci podepsali a tím vyjádřili svůj souhlas. Jako poslední činnost při dopravní nehodě je určitě dobré celou situaci vyfotit a tím ji zdokumentovat. Pohodlně k tomu postačí i fotka mobilním telefonem.

Předání záznamu o nehodě pojistiteli

Po sepsání a podepsání společného záznamu o dopravní nehodě je nutné ho předložit a odevzdat pojistiteli, tedy pojišťovně. V případě, že poškozený nezná údaje o odpovědnostní pojišťovně viníka nehody, je možné se obrátit na Českou kancelář pojistitelů, která se všemi náležitostmi ráda pomůže.

Porovnání povinného ručení

Podobné články: