Povinné ručení funguje na principu neustálého obnovování. Jde o sjednané pojistné na dobu neurčitou a každý rok je k výročnímu datu obnovováno. Jelikož jde o smlouvu, tedy dobrovolnou vůli obou smluvních stran, je nutné, aby obě strany s ukončením smluvního vztahu souhlasily. Nebo alespoň, aby jedna strana dodržela podmínky, za kterých je možné od smlouvy odstoupit. A to právě představuje výpověď smlouvy povinného ručení. Je nutné logicky dodržet zákonné náležitosti a pravidla pojišťovny, aby byla transakce právně a legálně platná.

Druhy výpovědi povinného ručení

Povinné ručení a jeho výpověď mohou mít celou řadu podob. Nečastěji a nejméně bolestnou pro pojištěného je především výpověď ke konci období. Jde o písemnou výpověď povinného ručení, které musí být doručena nejpozději 6 týdnů před výročním datem sjednání povinného ručení. Tuto výpověď je nutné doručit do sídla pojišťovny v písemné podobě. Pojišťovna pak povinné ručení ukončí k výročnímu datu sjednání pojištění. Pokud chce klient dále provozovat vozidlo na pozemních komunikacích, musí od tohoto data sjednat povinné ručení u jiné pojišťovny.

Další možností výpovědi povinného ručení je odstoupení na základě změny výše pojistného. V tu chvíli má pojištění možnost písemně poslat výpověď z povinného ručení, kterou musí doručit do sídla pojišťovny a uvést, že se jedná o výpověď na základě změn výše pojistného. Na tuto výpověď má právo klient do jednoho měsíce od oznámení změny výše pojistného pojišťovnou.

K možnostem výpovědi povinného ručení patří i odstoupení a výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy. Jde o standardní zákonnou normu, kterou může každý klient využít a do dvou měsíců od podepsání smlouvy o povinném ručení od této smlouvy bez udání důvodu odstoupit.

Porovnání povinného ručení

Podobné články: