Povinné ručení rámcově kryje škody, které majitel vozidla způsobí při dopravní nehodě dalšímu účastníkovi nehody či třetí osobě. Ve své podstatě jde tak o uhrazení škody, kterou způsobil provozovatel nějakého auta nejčastěji na automobilu jiném. Ve své podstatě pak jde o plnění za následujících předpokladů:

  • škoda nevznikne v důsledku vašeho zavinění
  • škoda nastaven v době trvání povinného ručení
  • škoda nastane na území států, které jsou vyjmenovány v pojistných podmínkách povinného ručení

Jde tedy škodu pouze na majetku jiné osoby. Škodu, kterou si provozovatel vozidla způsobí na vlastním automobilu, mu pojišťovna neuhradí. K tomu slouží havarijní pojištění.

Pojišťovna nevyplácí škodu

Pojišťovny mají navíc seznam faktických událostí a předpokladů, při kterých neplní z povinného ručení žádné platby. Jde o následující situace:

  • škoda, kterou si řidič způsobil sám
  • škoda, kterou utrpěl manžel osoby, který s ní žil ve společné domácnosti
  • škoda na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena
  • škoda na věcech, které byly tímto vozidlem přepravovány
  • škoda vzniklá mezi vozidly jízdní soupravy
  • škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla
  • škoda vozidla, která byla způsobena účastí na závodě či soutěži

Plnění tedy ve své podstatě jde pouze za poškozeným při dopravní nehodě, který má platné povinné ručení. Výplata však samozřejmě probíhá z účtu povinného ručení viníka. Viník, který nehodu způsobil, pak nemá právo na úhradu škody na vlastním automobilu, jelikož k takovým situacím slouží výhradně havarijní pojištění a doplňková pojištění s ním související.