Bonus/Malus představují slevu/zdražení u povinného ručení. Bonus se uplatňuje při bezeškodním průběhu a malus naopak, pokud klient je viníkem nehody a je potřeba z jeho povinného ručení plnit poškozenému.