Zánik představuje ukončení pojistné smlouvy. Jde o ukončení dohodou, výpovědí či z právních skutečností. Od této doby není předmět pojištění dále pojištěn a pojistník nemá povinnost platit pojistné.