Pod pojmem povinné ručení je zapotřebí představit si pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Toto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb. Jeho znění se vztahuje na všechna vozidla, jež se pohybují na veřejných komunikacích. Kryje škody způsobené třetí osobě provozem vozidla.

Povinné ručení u HVP

U Hasičské vzájemné pojišťovny si lze sjednat dva druhy pojištění. Tím prvním je Standard a jeho pojistné plnění je ve výši 35 milionu na zdraví a 35 milionů na věcnou škodu. V cenně pojistného jsou položky jako úrazové pojištění řidiče a základní administrativně právní a technická asistence. Druhým typem pojištění je Nadstandard. Jeho výše pojistného plnění je určena na 54 milionů korun na zdraví a 54 milionů korun na škodu. Obsahuje také administrativní a technikou pomoc a úrazové pojištění řidiče. Jako doplněk pojištění si lze sjednat pojištění čelního skla nebo různé asistenční služby.