Pojištění vozidel proti krádeži začíná být velice aktuálním tématem v naší zemi, jelikož celá řada klientů si uvědomuje, že již nejde o něco abstraktního, ale že krádež vozidel je v dnešní době, zvláště pak ve větších městech, zcela na denním pořádku. A ztráta vozidla je často velmi nepříjemnou a často i neřešitelnou situací. Proto nabízejí pojišťovny v dnešní době i samostatný produkt v podobě pojištění vozidel proti krádeži.

Samostatně či jako součást havarijního pojištění

Pojištění vozidel proti krádeži je možné u většiny pojišťoven sjednat buď obvyklejší formou jako součást havarijního pojištění, anebo pomocí speciálního pojištění přímo proti odcizení vozidla. Jde o speciální pojištění na danou částku, kdy je majiteli vozidla vyplácena aktuální suma, kterou vozidlo představuje. Promítají se do takového výpočtu opotřebení, stáří a někdy i faktický stav vozidla. Pojišťovna pak částku, kterou pojištěnému uhradí, vypočítává na základě svých zkušeností a postupů.

Možnosti slev pojištění vozidel proti krádeži

Jelikož pojištění vozidel proti krádeži je častěji součástí havarijního pojištění, tak je možné získat na takový druh pojištění řadu slev. Jde o slevy za předchozí bezeškodní průběh pojištění, či slevy odvislé o menší rizikovosti klienta. Pokud je pak pojištění vozidel proti krádeži uzavíráno jako samostatný druh pojištění, vstupují do hry ještě faktory jako místo provozování, obecná rizikovost, využívání vozidla a další aspekty odvislé od jednotlivých pojišťoven. Vždy se však snaží nabídnout maximálně výhodný produkt, který bude cenově i fakticky pro klienta přijatelný. Pojištění vozidel proti krádeži totiž v dnešní době u celé řady aut a klientů představuje neocenitelný produkt, bez kterého si své fungování a život již nedokáží představit.