Spoluúčast představuje částku v absolutní hodnotě či procentně udanou, kterou se pojištěný podílí na plnění ze strany pojišťovny. Ta o tuto spoluúčast sníží platbu, kterou má pojištěný obdržet.