Jde o taxativně vymezenou situaci, která je v pojistné smlouvě výslovně uvedena. Vztahují se k ní následná plnění a výplata od pojišťovny.