Počátek pojištění je datum, od kdy skutečně začíná běžet pojištění a pojistné krytí. Je možné sjednat začátek pojištění od libovolné doby v budoucnu.