Likvidace pojistné události představuje uhrazení veškerých pohledávek, které pojišťovna k dané situace a události má k úhradě.