Jedná se o stav, kdy dohodnutá částka, která je uvedena ve smlouvě, je vyšší než skutečná aktuální hodnota pojištěného vozidla. Často se tak stává u havarijního pojištění, jelikož vozidlo ztrácí rychleji hodnotu a nedochází k adekvátnímu snížení pojistného.