Pro motoristy připravila AXA dva typy pojištění. Jedná se o povinné ručení a havarijní pojištění. Oba jsou velmi výhodné a jsou jimi pojištěni desetitisíce automobilů, které se pohybují po českých silnicích.
Povinné ručení, jež má v sortimentu pojišťovna AXA, zohledňuje hned několik faktorů při výpočtu pojistného. Tím první je výše odpovědnostního plnění. Zde existují varianty, které počítají s nízkým a vysokým plněním, což zásadně ovlivňuje výši pojistky. Dále je zde přihlédnutí k věku řidiče a jeho zkušenostem. Opatrní řidiči, kteří jezdí bez nehod, mají povinné ručení levnější o desítky procent. Nakonec se také zohledňuje věrnost zákazníka, takže konečná cena povinného ručení může být až o 30% nižší, než je tomu u klasické.

Havarijní pojištění je uzpůsobeno k tomu, aby chránilo majetek pojištěnce. Jde tedy o pojištění vlastního vozidla před zcizením nebo poškozením vlivem přírodních kalamit. Ve snaze vyjí zákazníkům co nejvíce vstříc, pomáhá AXA s administrativními záležitostmi v případě pojistné události. Snaží se tak dostát svému závazku, že zákazníkům bude nabízet kvalitní služby vyznačující se rychlým servisem. Výše pojistného se odvíjí o ceny, zabezpečení a stáří vozidla. Jde o velmi individuální záležitost.