Jedním z primárních trhů České pojišťovny je pojištění motorových vozidel. Díky zákonné úpravě povinné pojištění vozidla se otevřel obrovský trh pro pojišťovny. Ty motoristům nabízí různé bonusy a slevy na pojistném za bezeškodný průběh pojištění. Zodpovědní řidiči jsou hlavní cílovou skupinou i pro Českou pojišťovnu.

Nabídka povinného ručení České pojišťovny

Česká pojišťovna přináší svým zákazníkům několik typů pojistného plnění a spoluúčastí. Každý klient má tak individuální možnost nastavit si své pojištění, jak potřebuje. Česká pojišťovna zohledňuje při výpočtu pojistného věk řidiče, jeho zkušenosti, typ automobilu a také věrnost. Svým pojištěncům nabízí Česká pojišťovna nadstandardní ochranu proti způsobení škod třetím osobám. Výhodou je převedení až 50% bonusu od vašeho stávajícího pojistitele nebo lze získat zvýhodnění od někoho rodinných příslušníků, jež využívají Českou pojišťovnu. Samozřejmostí je získání asistenčních služeb, které se mohou hodit kdykoliv a kdekoliv. Jestliže pojištěnec splní při sjednávání povinného ručení určité podmínky, pak zdarma získá úrazové pojištění pro řidiče. Poslední z mnoha výhod je právní pomoc v případě nehody do výše 20000 Kč.

Havarijní pojištění ČP

Vedle povinného ručení si lze sjednat i havarijní pojištění, které se vztahuje na škody způsobené na řidičovu vozidlu. Může se jednat o újmy způsobené živelnými katastrofami, zcizením nebo autonehodou. Výše pojistného záleží na typu automobilu, jeho současné ceně, úrovně zabezpečení a jiných faktorech. I u havarijního pojištění praktikuje ČP užívání systémů bonusů, které snižují výši pojistného.