Převod vozidla představuje rutinní záležitost, kdy přechází předmět vlastnictví (automobil, motocykl) do práv jiné osoby. Jde o přechod vlastnických práv v důsledku kupní smlouvy. Převodem vozidla samozřejmě vzniká novému majiteli vozidla povinnost pojistit ho pomocí povinného ručení. Vždy má tuto povinnost vlastník vozidla.

Převod v rámci jednoho místa

Pokud dochází k převodu vozidla na jiného majitele v rámci jednoho místa, je možné odhlášení i přihlášení vozidla provést najednou. Důležité je mít sebou potřebné doklady, jako jsou:

  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz
  • zelená karta (potvrzení po jištění)
  • leasingová smlouva (plus plná moc od leasingové smlouvy k převodu vozidla) – pokud je vozidlo předmětem leasingu
  • evidenční kontrola na jméno kupujícího
  • plná moc podepsaná majitelem vozidla
  • občanský průkaz (pokud se jedná o firmu tak originál výpisu obchodního rejstříku a občanský průkaz jednatele)

Celý převod vozidla je pak otázkou několika minut. Jde pouze o nahlášení skutečnosti o převodu práv k disponováním s daným vozidlem a evidenci těchto údajů do souhrnné databáze. Vše velmi snadno a rychle.

Sjednání pojištění dopředu

Při převodu je tak vhodné mít zabezpečené povinné ručení u pojišťovny. Jde o uzavření povinného ručení v předstihu, jelikož jakmile je člověk vlastníkem, je odpovědný za jeho provozování. Zánik pojištění nastává v den, kdy předchozí majitel oznámí na své pojišťovně převod automobilu, takže je možné se domluvit na termínu, který bude oběma stranám vyhovovat a k tomuto datu sjednat nové povinné ručení.