Pojištění vozidel(Zákonné pojištění vozidel) v České republice se dělí na zákonné pojištění vozidel, které představuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vozidla na pozemních komunikacích, častěji známé jako povinné ručení a havarijní pojištění, které začíná tam, kde povinné ručení svým krytím končí. Obě pojištění mohou fungovat současně a dokonce na takový systém nabízejí pojišťovny nejrůznější slevy, takže se tím pádem tato kompletní ochrana vozidlo podstatně vyplatí.

Co hradí pojištění vozidel

Povinné ručení představuje tedy povinnost uzavřít pojištění na krytí škod, které svým konáním prostřednictvím vozidla způsobíme jiným osobám. Jde o krytí škod na majetku a zdraví třetích osob. Na druhé straně pak stojí havarijní pojištění, které chrání škody způsobené na vlastním vozidle. Navíc je možné k oběma formám pojištění přidat i další segmenty pojistné nabídky, které zkompletují a zabezpečí vozidlo proti všem běžným rizikům. Jde o jednotlivá připojištění.

Možnosti připojištění vozidla

Připojištění vozidel jsou v naší zemi čím dál oblíbenější, jelikož lidé si začínají uvědomovat, že platba pojistného je podstatně více výhodná, než neustálá starost a problémy spojené s nejrůznějšími riziky. Mezi hlavní připojištění, která se v naší zemi těší oblibě, patří bezesporu připojištění proti živelným katastrofám, které uchrání vozidlo před nejrůznějšími vnějšími vlivy, které mohou vozidlo poškodit či dokonce zničit. Dále se jedná o připojištění v oblasti čelního skla, kde si může pojistník nechat snadno zabezpečit riziko, že bude muset čelní sklo měnit. Samozřejmě, že se k připojištěním vozidla řadí i pojištění zavazedel, náhradního vozidla, ale třeba i odcizení vozidla. Hojně využívaná je i nadstandardní asistenční služba, která je také jedním z připojištění, které je možné k povinnému ručení či havarijnímu pojištění snadno přibrat.