Registr vozidel představuje rozsáhlou databázi vše vozidel, která mají oprávnění k provozování na pozemních komunikacích. Registr vedou místní obecní úřady a má centrální charakter.