Wüstenrot nabízí motoristům povinné ručení, jež má dvě základní kategorie pojistného plnění. Tou první je zákonné plnění do výše 35 milionů korun při újmě na zdraví a 35 milionů korun při poškození cizího majetku. Druhou alternativou pak je zvýšené plnění do výše 70 milionů korun při újmě na zdraví třetí osoby a 70 milionů korun při poškození cizí věci. Výše pojistného plnění samozřejmě ovlivňuje výslednou cenu ročního předepsaného pojistného, takže stojí za zvážení, kterou kategorii využít.

Bonusy

Wüstenrot nabízí svým pojištěncům celou řadu výhod. Jestliže jsou klienty stavebního spoření Wüstenrot nebo jinak využívají služeb společnosti, pak mají nárok na několikaprocentní slevu z pojistného. Tato sleva bývá umocněna u zkušených řidičů, jež mají možnost získat u bezškodného průběhu několik desítek procent slevu z pojistného. Tento instrument samozřejmě zajímá především ukázněné řidiče, jenž jezdí dlouhodobě bez nehod. Povinné ručení si lze zprostředkovaně sjednat pomocí internetu, takže není zapotřebí vyhledávat pobočku Wüstenrotu.