Pojistné období představuje časový úsek, po který pojištěný platí pojistné a pojišťovna má povinnost hradit případné škody. Fakticky jde o dobu, na kterou je sjednané dané pojištění.