Zelená karta je jediný a obligatorní doklad o planosti povinného ručení. Důležité je, aby tato karta byla podepsaná, jinak se stává neplatnou.