Kromě zařízení povinného ručení, musíme pro případ prodeje vozidla nebo pouze změny pojišťovny, vědět jak postupovat. Výpověď pojištění je oprávněn provézt pouze pojistník vozidla nebo jím osoba pověřená, která má doklad plné moci. Vždy je nutné tuto výpověď zaslat v písemné formě, která bude doplněna o vlastnoruční podpis a další žádoucími doklady. Vhodné je tuto výpověď podat přímo na pobočce Vaší pojišťovny nebo zaslat jako doporučenou zásilku. Díky tomu budete mít v ruce doklad o předání a také odeslání zásilky. Možností jak podat výpověď je hned několik.

Zpravidla existují vzory pro výpověď do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období, zánik z důvodu změny vlastníka vozidla, zánik pro neplacení, ukončení smlouvy dohodou, ukončení z důvodu zániku předmětu pojistné smlouvy a řada dalších. Prakticky existuje vzor na každou situaci. Tyto vzory je možné stáhnout na internetových stránkách pojistitelů. Například při výpovědi do 2 měsíců, je třeba tuto výpověď v této době doručit. Následně započte osmidenní lhůta, kdy pojištění zaniká po uplynutí této lhůty.

Každý způsob má zkrátka své vlastní postupy ukončení, které je třeba dodržovat na obou stranách pojistné smlouvy. Jakmile nebude dodržen postup na jedné ze stran, mohou z toho být vyvozeny právní důsledky.

Postup vypovězení povinného ručení:

  1. Výpověď podává pojistník
  2. Výpověď zasíláme v písemné formě
  3. Vždy doplníme o podpis a potřebné doklady
  4. Řídíme se podle vzorů pro vypovězení smlouvy
  5. Trvání na dodržení smluvních termínů