Zrušení havarijní pojištění má stejné náležitosti jako povinné ručení. Nejvíce využívanou formou je ukončení havarijního pojištění k výročnímu datu uzavření. Takto ukončení pojištění je bez poplatků a dalších sankcí. Důležité je však dodržet lhůtu 6 týdnů před výročním datem, jinak se má za to, že havarijní pojištění dále pokračuje. Pokud je však na pojišťovnu 6 týdnů před výročním datem uzavření doručena písemná výpověď, pojišťovna smlouvu bez zbytečných odkladů k tomuto datu zruší.

Další možnosti zrušení havarijního pojištění

Havarijní pojištění je možné samozřejmě zrušit i pomocí dalších možností. Jde třeba o dohodu, kde se majitel vozidla dohodne s pojišťovnou na ukončení spolupráce. Tato varianta je však v praxi ne příliš realizovatelná, jelikož pojišťovna obvykle na takovou nabídku nepřistoupí. Další možností je odstoupení od smlouvy do 2 měsíců od jejího uzavření a to bez udání důvodu. Zde má každý zákonný nárok takto smlouvu bezodkladně ukončit. K dalším alternativám je pak možné přiřadit i zrušení na základě převodu vozidla na jinou osobu. V tu chvíli je možné havarijní pojištění zrušit ke dni převodu vozidla. A poslední využívanou možností pro zrušení havarijního pojištění je zánik vozidla. Respektive je převedení do depozitu či odhlášení z registru vozidel. Tím opět havarijní pojištění zaniká.

Náležitosti zrušení havarijního pojištění

Při zrušení havarijního pojištění je samozřejmě nutné podat písemnou výpověď přímo na pobočce pojišťovny, která auto pojistila. Dále je nutné přinést doklady o tom, proč má být pojištění zrušeno (převod automobilu na jinou osobu, zánik vozidla, převedení do depozitu) a pojišťovna by měla pojištění bez zbytečného odkladu zrušit. Tím by měla být celá transakce ukončena a pojištění již dále samozřejmě není nutné platit.

Porovnání povinného ručení

Podobné články: